Vi markerer os som
en ansvarlig partner

Bæredygtig udvikling er grundstenen for, hvordan vi tænker og driver forretning.
Vi handler ud fra en ansvarlig tankegang og stræber efter at skabe fælles værdi for vores verden.

Vi bygger fremtiden på tillid og ansvarlighed

Vi har en langsigtet forpligtelse til at handle ansvarligt – over for vores kunder, medarbejdere, partnere, lokalsamfund og miljøet.

Det ville ikke have været muligt at drive vores forretning gennem 175 år uden tillid og respekt for de mennesker, vi samarbejder med. Ansvarlighed har været en forudsætning for vores forretning i seks generationer, og vi har intentioner om at fortsætte sådan i mange flere generationer.  

Bæredygtighed i vores værdikæder 

Vores bæredygtighedsstrategi er i overensstemmelse med internationalt godkendte principper, der omfatter menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Vores fokus på området er i høj grad styret af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er), og vi arbejder for at fremme bæredygtighed mest muligt i vores værdikæde.  

Bæredygtighed i tal

1.77 mia
Omsætning i DKK 
18.5 %
Reduktion af kartonaffald
12 %
Stigning af underskrevne CoC fra leverandørerne
3.4 %
Reduktion af fleksibelt affald
54.3 %
Reduktion i arbejdsrelaterede ulykker 
22 %
Kvinder i ledende stillinger

Design til fremtiden

Baseret på 175 års erfaring og ekspertise skræddersyer og designer vi langsigtede løsninger til vores kunder. Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med den enkelte kunde, og vores løsninger spænder bredt - fra at reducere plastindholdet i emballage til at øge proceseffektiviteten. Det gør vi ud fra et ønske om at udvikle løsninger, der holder langt ind i fremtiden, og som fremmer bæredygtig udvikling.  

Har du nogen spørgsmål?

Ræk ud til en af vores dygtige eksperter i dit lokalområde.