Vores fodaftryk

Through six generations, we have set ambitious targets for ourselves in terms of responsibility and orderliness. We continuously measure and report on our performance to ensure we stay transparent and on track. Gennem seks generationer har vi sat ambitiøse mål for os selv med hensyn til ansvarlighed og ordentlighed. Vi måler og rapporterer løbende vores præstationer for at sikre, at vi forbliver på rette spor.

Vores præstation i 2020-21

100% af vores virksomheder arbejder med bæredygtige løsninger
23,6% reduktion i relative CO2-udledninger siden 2019/20
10,2% reduktion i relativ energiforbrug på tværs af alle virksomheder siden 2019/20
22% kvindelige ledere på tværs af alle virksomheder
13% af bestyrelsespositionerne besiddes af kvinder i moderselskabet
12% stigning i leverandører, der har underskrevet vores adfærdskodeks

Vores fokus på reduktion af affald

Når det kommer til emballage, måles bæredygtighed ikke kun i materialeforbrug, men også ud fra logistiske parametre, holdbarhed og bortskaffelse af emballagen efter brug.

Sammen med vores kunder udvikler vi innovative emballageløsninger, der reducerer affald ved både at promovere og beskytte produkter. At opfordre til genbrug og genanvendelse er også centralt for vores mål om at få så meget som muligt af vores emballagemateriale ind i den cirkulære økonomi.

Håndtering af affald på produktionslinjen
Karton, folie og plast, der anvendes i produktionen, udgør vores væsentligste kilder til affald, og vi fortsætter med at måle og forbedre vores præstation på dette område.

Alle Schur virksomheder har implementeret omfattende systemer til håndtering af affald for at sikre, at vores affald altid behandles på en sikker og miljømæssigt bæredygtig måde. Ganske enkelt sagt:

"If we can recycle it, we do."

Vi prioriterer mennesker

Schur har altid troet på at behandle mennesker med ordentlighed og respekt. Det afspejles i vores høje fastholdelsesprocenter og vores stærke loyalitetsfølelse – faktisk har mange af vores erfarne medarbejdere mere end 25 års anciennitet.

For at sikre, at denne tendens fortsætter, arbejder vi hårdt på at skabe et sikkert miljø og en stærk arbejdskultur, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at trives og udvikle sig. Det har naturligvis ført os til at gøre SDG 8 om anstændigt arbejde og økonomisk vækst til et specifikt fokusområde – hvilket styrker vores evne til at tiltrække talenter og sikre vores fremtidige succes.


Vi sætter fokus på mangfoldigheden

Vi tror på, at diversitet i alder, evne, køn, uddannelsesniveau og baggrund bidrager til en stærk kultur og præstation på arbejdspladsen. Vores ambition er, at alle Schur-medarbejdere har de samme muligheder for at maksimere deres potentiale inden for vores organisation.

Mere produktion til vores kunder – med mindre aftryk

Når vi reducerer vores energiforbrug, reducerer vores kunder deres CO2-aftryk. Derfor holder vi øje med energiforbruget på tværs af vores faciliteter for at finde de steder med mulighed for at arbejde mere effektivt.

Schur har gjort energieffektivitet til et centralt fokus mht. renovering, installationer, nye bygninger og produktionsudstyr. Det har hjulpet os med at opnå en reduktion på 40% i relativt energiforbrug på vores danske faciliteter siden 2011/12."


Vi går efter kontinuerlige forbedringer i CO2-emissioner
Vores bestræbelser på at reducere vores emissioner gælder ikke kun vores produktionslinjer. De inkluderer også indirekte kilder som fragt- og persontransport med biler, tog og fly.

Har du spørgsmål?

Spørg en af vores erfarne konsulenter i dit lokalområde.