Gå til hovedindhold

Anti-korruption

Ingen medarbejdere hos Schur må opfordre til eller acceptere nogen form for bestikkelse, modtage eller give gaver af større værdi i forsøg på at påvirke forretningspartnere for herigennem opnå uretmæssige fordele. Vi anerkender, at vi som virksomhed kan blive involveret i korruption og vil derfor i vores arbejde fremadrettet benytte samme strategi som anvist i ’FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv’.

Vi vil således ud fra virksomhedens overordnede politik, identificere mulige risici og udarbejde procedurer for, hvordan vi undgår og håndterer disse samt udarbejde en strategi for, hvordan vi skaber oprejsning for eventuelle ofre herfor.