Gå til hovedindhold

Fonde

Fonde.jpg


  • Konsul Axel Schur & Hustrus Fond

  • Konsul Axel Schur & Hustrus Mindefond

  • Schurs Støttefond

  • Schurs Fond

 

Konsul Axel Schur og Hustrus Fond

Fonden blev stiftet af Konsul Axel Schur den 31. oktober 1977 og fundatsen er hen over årene blevet tilrettet ved flere lejligheder – den sidste ændring er underskrevet af bestyrelsen den 19. oktober 2009.

Det er Fondens hovedformål at yde støtte til virksomheder inden for Schur-koncernen, til disse virksomheders opretholdelse og udvikling. Schur-koncernen forstås som Schur International Holding-koncernen.

Herudover kan Fonden yde bidrag til selskaber uden for Schur samt yde bidrag til almennyttige formål.

Konsul Axel Schur og Hustrus Mindefond

Fonden blev stiftet af Konsul Axel Schur og Hustrus Fond den 19. oktober 2009.

Fondens formål er at yde støtte til Konsul Axel Schurs familie; i første række descendenter og sådanne descendenters ægtefæller.

Fondens formål er endvidere at yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheder, hvortil Konsul Axel Schur har været knyttet.

Endvidere kan Fonden yde bidrag til almennyttige formål.

 

Schurs Støttefond

Schurs Støttefonds seneste vedtægter er godkendt af Fondens bestyrelse den 6. april 1993.

Fondens formål er at yde økonomisk hjælp eller støtte til foreninger og institutioner i Horsens-området. Støtte kan endvidere ydes til kultur- og idrætsforeninger, almennyttige institutioner samt hjælp til økonomisk betrængte personer.

Schurs Støttefond kan kun ansøges ved fremsendelse af ansøgning til: Ansøg fond

.

Schurs Fond

Schurs Fond er stiftet af Konsul Axel Schur den 5. februar 1990.

Fondens formål er at støtte handicapidræt i Horsens. Støtte kan endvidere ydes til aktiviteter for ældre i Horsens.

Schurs Fond kan kun ansøges ved fremsendelse af ansøgning til: Ansøg fond

.

Uddelingspolitik

Under normale forhold genererer Fondenes midler et positivt afkast, som anvendes til udlodninger i henhold til Fondenes fundatser.

For hver af de almennyttige fonde må de samlede årlige uddelinger maksimalt svare til den disponible kapital.

For kun at skulle tage stilling til ansøgninger om støtte til almennyttige formål i én Fond, leder Konsul Axel Schur og Hustrus Mindefond overskydende afkast videre til Schurs Støttefond, som herefter tager stilling til ansøgningerne eller på begge bestyrelsers vegne beslutter at støtte et konkret formål inden for fundatserne.

Fondenes bestyrelser tilstræber, at udlodninger over tid tilgodeser alle formål i fundatserne, hvilket indebærer, at det enkelte års udlodninger ikke nødvendigvis tilgodeser alle formål.

Udbetaling af bevilget donation sker efter indsendelse af behørig dokumentation for afholdte udgifter. En bevilget donation er, medmindre andet aftales, gældende i 3 år jf. almindelige regler om forældelse af fordringer. Anmodning om udbetaling skal ske inden udløbet af denne periode.

På fondsbestyrelsernes vegne.

 

Dato: 31.  maj 2017

Hans Schur

×

TAK FOR DIN HENVENDELSE

Din ansøgning er nu afsendt.

Den vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter du hører fra os.

Du kan ansøge ved at udfylde nedenstående formular.

Den vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter du hører fra os.


* Navn:

* Adresse:

Forening:

* Postnummer

* E-mail:

* By:

* Telefon:

* Land:

* Kommentar:

* Vedhæft bilag
(accepterede filformater - word, excel og pdf)

Valgfrit dokument

Valgfrit dokument